Integritetspolicy

Personuppgifter

Mäklarservice.com är en oberoende och partsneutral tjänst/affärsenhet inom Sveriges Mäklar- och Organisationstjänst AB (559042-1631). 

Sveriges Mäklar- och Organisationstjänst AB ("Mäklarservice", "Smoot",  "Företaget" eller ”Vi”), värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt.

Företaget ska följa gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Företaget samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn när du använder tjänsten och skapat ett användarkonto (”Användarkontot”) eller lämnat uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med informationen nedan.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Företaget är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter. Företaget kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till Företaget i syfte fullfölja dina åtaganden gentemot dig som användare av tjänsten. Personuppgifter kan även behandlas för att Företaget ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag, förordning eller föreläggande från myndighet. De personuppgifter som Företaget behandlar är krypterade och behandlas enligt nedan. Företaget behandlar de personuppgifter som du självmant lämnat till oss. Exakt vilken typ av personuppgifter detta är beror på vilka uppgifter du valt att registrera. 

Hur använder vi dina personuppgifter?

Företaget kan vilja lämna speciella erbjudanden som vi tror kan vara av intresse för dig avseende tjänster eller produkter eller med dessa relaterad information från de företag, myndigheter och organisationer som har ingått avtal med Företaget (”Tredje Part”). Om du inte vill få denna information, var vänlig kontakta Företaget enligt de kontaktuppgifter som framgår på webbplatsen. Om du samtycker till att vi förser dig med information från oss eller Tredje Part kan du alltid välja bort detta vid ett senare tillfälle.

Om hela eller delar av Företagets verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Alla personuppgifter behandlas i krypterad form hos Företaget på Företagets eller dess samarbetspartners servrar inom EU. 

När du använder tjänsten kan du få frågan om du vill lämna vissa personuppgifter till Tredje part. Om du självmant väljer att lämna personuppgifter till Tredje part är denna Tredje part personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter som Tredje part samlar in. Företaget rekommenderar dig att läsa den personuppgiftspolicy som sådan Tredje part tilllämpar. Företaget tar inte ansvar för andra aktörers behandling av personuppgifter.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du registrerat dig som användare för tjänsten sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som användare. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning. Reglerna för hur du avregistrerar dig finns på webbplatsen.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oberoende av hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska en skriftlig begäran inlämnas till Företaget. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på webbplatsen. Den kan alltså inte skickas per e-post.

Ändringar i Integritetspolicy

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen.

En ny version av denna integritetspolicy gäller från och med den tidpunkt som anges i den nya versionen av integritetspolicyn och blir gällande gentemot dig när du, efter sådan tidpunkt, använder Mäklarservice.com eller på annat sätt godkänner de uppdaterade villkoren. Den vid var tid gällande integritetspolicyn finns tillgänglig på webbplatsen.

Cookies

På webbplatsen används cookies eller liknande teknik för att samla in information om ditt besök på webbplatsen.

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Informationen lagras i form av en cookie eller liknande fil och hjälper oss att förbättra din upplevelse av webbplatsen genom att effektivisera besöket.

Genom att godkänna denna integritetspolicy och använda webbplatsen samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.