Om Mäklarservice

Mäklarservice.com är en oberoende och partsneutral tjänst/affärsenhet inom Sveriges Mäklar- och Organisationstjänst AB, org. nr. 559042-1631.

Mäklarservice.com arbetar med kvalitetssäkring av fastighetsinformation. Bland annat sammanställer vi kompletta mäklarbilder inför försäljning av bostadsrätter. Vi hjälper således både mäklaren och bostadsrättsföreningens styrelse att få tid till annat.